Tuesday, 31 January 2012

“ഈണം” -സ്വതന്ത്ര­സം­ഗീത ഗാന­ങ്ങൾ സൗജന്യ­മായി !!

മലയാളം ബ്ലോഗേ­ഴ്സും www.m3db.com ഉം കൈ­കോർ­ക്കുന്ന മലയാള­ത്തിലെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര­സം­ഗീത സം­രം­ഭം! ആസ്വാദ്യ­കര­മായ ഗാന­ങ്ങൾ സൗജന്യ­മായി ജന­ങ്ങളി­ലേ­ക്കെത്തി­ക്കുക എന്ന വെല്ലു­വിളി ഏറ്റെ­ടു­ത്തു കൊണ്ട് രംഗ­ത്തിറ­ങ്ങിയ സംഗീ­ത പ്രേമി­കളു­ടെ സംഗമം! ആർദ്ര­മായ ഗാന­ങ്ങ­ളെ എന്നും ഗൃഹാ­തുര­ത്വ­ത്തോ­ടെ മന­സ്സിൽ സൂക്ഷി­ക്കു­ന്ന സ്വദേശ-­വിദേശ മല­യാളി­കളു­ടെ ചിര­കാല സ്വപ്ന സാക്ഷാ­ത്കാ­രം!

ഒന്നല്ല, അനേകം വ്യക്ത­മായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യ­ങ്ങളോ­ടെ­യാണ് “ഈണം” മുന്നി­ട്ടിറ­ങ്ങു­ന്നത്. കഴി­വുള്ള ഗായ­കർ­ക്ക്, തങ്ങ­ളുടെ ശബ്ദം പുറം­ലോക­ത്തേ­ക്കെ­ത്തി­ക്കു­ന്ന ഒരു സഹാ­യി­യാ­യി, സ്വന്തം രചന­കൾ പുസ്ത­കത്താ­ളുക­ളിൽ അല്ലെ­ങ്കിൽ ബ്ലോഗി­ലെ പോസ്റ്റു­ക­ളിൽ മാത്രം ഒതു­ക്കി നിർത്തേ­ണ്ടി­വരു­ന്ന പ്രതിഭാ­ധന­രായ എഴുത്തു­കാർക്ക് ഒരു വേദി­യായി, അക്ഷര­ക്കൂട്ട­ങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകി അനു­പമ ഗാന­ങ്ങളാ­യി രൂപ­പ്പെടു­ത്താൻ കഴി­യുന്ന പ്രതിഭാ­ധന­രായ യുവ സംഗീത­സംവി­ധായ­കർ­ക്കൊരു സങ്കേത­മായി “ഈണം” എന്നും ഉണ്ടാ­കും. അതിന് സംഗീത­ത്തെ സ്നേഹി­ക്കുന്ന സഹൃദ­യരായ ഓരോ മല­യാളി­യുടേ­യും ആ വലിയ മനസ്സും, ഒപ്പം, സഹായ സഹ­കര­ണ­ങ്ങ­ളും ഉണ്ടാ­കണ­മെന്ന് സദയം അഭ്യർ­ത്ഥി­ക്കു­ന്നു. ആദ്യ സംരം­ഭം കുറ്റ­മറ്റ­തെന്ന് ഒരു­തര­ത്തി­ലും അവ­കാശ­പ്പെടു­ന്നില്ല. കവി­ഭാവന­യി­ലൂ­ടെ മാത്രം നാം കണ്ട­റിഞ്ഞ ‘ഏക­ലോക’­മെന്ന ദർശന­ത്തെ യാഥാർ­ത്ഥ്യ­മാ­ക്കി, ഭൂ­ലോക­ത്തിന്റെ ഏതു­കോണി­ലു­മു­ള്ള മനസ്സു­കളേ­യും വിരൽ­ത്തുമ്പി­ലൂടെ തൊട്ട­റി­യാൻ പര്യാ­പ്ത­മാക്കി­യ ആധു­നിക സാങ്കേ­തിക­വിദ്യ­യുടെ സഹാ­യ­ത്താൽ, പര­സ്പരം കാണാ­തെ ലോക­ത്തി­ന്റെ പല­ഭാഗ­ത്തി­രുന്ന് മെന­ഞ്ഞെ­ടുത്ത­വയാ­ണീ­ഗാന­ങ്ങ­ളെല്ലാം­തന്നെ. ആയ­തി­നാൽ, കുറ്റ­ങ്ങളും കുറവു­കളും സ്വാ­ഭാ­വി­കം. ആ പോരാ­യ്മ­കൾ ചൂണ്ടി­ക്കാ­ട്ടി വരും­കാല­സംരംഭ­ങ്ങൾ­ക്ക് “ഈണ”­ത്തിന് മാർഗ്ഗ­നിർദ്ദേ­ശം നൽ­കാൻ ഏവരും മുന്നിട്ടു വരണ­മെന്ന് അഭ്യർത്ഥി­ക്കുക­യാണ്. ചുരു­ങ്ങിയ സമയ­പരിധി­യിൽ ഇങ്ങനെ­യൊന്ന­ണി­യി­ച്ചൊ­രു­ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ­തിലു­ള്ള നിറ­ഞ്ഞ സന്തോ­ഷ­മോ­ടെ, “ഈണ”­ത്തി­ന്റെ ഈ ആദ്യ ഗാനോ­പ­ഹാ­രം സവിനയം സമർപ്പി­ക്കട്ടെ.കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഈ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ പോയി നോക്കൂ !!

Make Money Online by Blogging, Online Jobs & Freelancing..

1. Make money by Blogging


 • First, Create a blog from www.blogger.com or www.wordpress.com or any other sites.
 • Start Posting good posts in your blog
 • Tell your friends and relatives about your blog and try to increase your vistors.
 • Then go to http://www.admaya and Create a Publisher account.
 • Then paste the ad-code to your blog.
 • Also who are not familiar with AdHitz I would like you to go take a look. If you have a website or a blog, AdHitz will help you monetize it by showing AdHitz ads. You are paid for each of your valid unique clicks that are generated. For more information please visit the AdHitz website. AdHitz.com 
 • After 6 months you can try Google adsense
 • Start Earning :)
 • 2. Online Jobs

  There are many Online Jobs available. Some sites are very good. And also many sites are there to cheat you.. So be careful whenever you are choosing a site for online jobs. Jobs are available in the catagories like Data Entries, Ad Placing, copy writing , conversion, etc.

  Search Google or find Online job sites from advertisements in many sites.. (courtesy:tricklabs.blogspot.in)

Saturday, 28 January 2012

ഡോളര്‍ വാതില്‍ പടിയില്‍ !!

ഉടന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുക., ഡോളര്‍ വാതില്‍ പടിയില്‍. !!  വിദേശ ജോളി കളഞ്ഞു നാട്ടിലെത്തി നേരത്തെ സംബതിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ ബ്ലോഗിങ്ങ് വഴി ഇപ്പോഴും സമ്പാദിക്കുന്ന അനേകം ബ്ലോഗ്ഗര്മാരുണ്ട്, അവരുടെ വിജയ കഥ ; ഒപ്പം ബ്ലോഗിങ്ങ് കരീര്‍ ആക്കാനുള്ള വഴികളും, (അമേരിക്കയിലെ ജോലി കളഞ്ഞു ബ്ലോഗെഴുത്ത് കരീയര്‍ ആക്കി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിമാനം കയറിയ മലയാളിയുടെ കഥ !!)

Tuesday, 24 January 2012

ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണമയക്കണോ? !!

വിദേശത്തു നിന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണമയയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ? <a target="_blank" href="http://bit.ly/yKRGnw">Money2India</a>യുടെ ഓണ്ലൈന് സേവനങ്ങളിലൂടെ ഇത് അനായാസം സാധ്യമാവും. കൂടുതല് സൗകര്യപ്രദവും ഗുണകരവുമായ മാര്ഗ്ഗമാണിത്. <a target="_blank" href="http://bit.ly/yKRGnw">Money2India</a>യുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരാള്ക്കും പണമയ്ക്കാന് സാധിക്കും. വര്ഷം തോറും പത്തുലക്ഷത്തിലധികമാളുകളാണ് സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണമയക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതമായി പണം ഇന്ത്യയിലേക്കയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ സേവനദാതാവായി <a target="_blank" href="http://bit.ly/yKRGnw">Money2India</a> മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.<br/><br/><strong>മണി2ഇന്ത്യ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചങ്ങള്</strong><br/><br/>1 വിദേശത്തുനിന്നുള്ള ഏത് ബാങ്കില് നിന്നു പണമയക്കാന് സാധിക്കും.<br/><br/>2 നാട്ടില് പണം സ്വീകരിക്കുന്നവര്ക്ക് അതു വാങ്ങാന് സൗകര്യപ്രദമായ ഒട്ടേറെ മാര്ഗ്ഗങ്ങള്<br/><br/>3 താരതമ്യേന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്<br/><br/>4 ഓണ്ലൈന് ട്രാക്കിങിനും ഇമെയില് അലെര്ട്ടിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള്<br/><br/>5 മുഴുവന് സമയവും പ്രവര്ത്തന സജ്ജമായിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമര് കെയര്.<br/><br/>രൂപയിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യേണ്ട റേറ്റ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശവും <a target="_blank" href="http://bit.ly/yKRGnw">Money2India </a>നല്കുന്നുണ്ട്.<br/><br/>ഫിക്സഡ് റുപ്പീ ട്രാന്സ്ഫര് എന്ന സേവനത്തിലൂടെ താങ്കള് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ നിരക്കില് പണം നാട്ടിലേക്ക് ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്യാന്സാധിക്കും. ബില്, പ്രതിമാസ അടവുകള് എന്നിവയ്ക്ക് കൃത്യമായി പണം അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട്.<br/><br/><strong>മൊബൈലിലൂടെ മണി2ഇന്ത്യയുടെ സേവനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് സാധിക്കും</strong><br/><br/>ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്ത തുക ജിപിആര്സ് ആക്ടീവാക്കിയ ഏതൊരു മൊബൈലിലൂടെയും ട്രാക്ക് ചെയ്യാന് സാധിക്കും. എപ്പോഴും എവിടെയും <a target="_blank" href="http://bit.ly/yKRGnw">Money2India</a>യുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്.<br/><br/><a target="_blank" href="http://bit.ly/yKRGnw">Money2India</a> ഇന്ത്യയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എളുപ്പത്തില് പണമയ്ക്കുന്ന രീതി പരിചയപ്പെടാനും താഴെയുള്ള ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.<br/><a target="_blank" href="http://bit.ly/wNniAn">നിബന്ധനകള് ബാധകമാണ്</a>
 
 

സൗദി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സൈറ്റില്‍ ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം !!

Riyadh: ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളായ സൗദി അറേബ്യയിലെയും യുഎഇയിലെയും സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സൈറ്റുകള്‍ ഇസ്രായേല്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ തകര്‍ത്തു. വാസ്തവത്തില്‍ ഇസ്രായേലിലെ ടെല്‍അവീവ് സ്‌റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വെബ്‌സൈറ്റ് തകര്‍ത്താണ് ഹാക്കര്‍മാരെ ഈ കടുംകൈക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത്.ഇസ്രായേല്‍ ബാങ്ക് എക്കൗണ്ടുകള്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഹാക്ക് ചെയ്താണ് സംഘം ടെല്‍ അവീവ് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വെബ്‌സൈറ്റുവരെയെത്തിയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ സുരക്ഷിതത്വ വീഴ്ചകള്‍ ഇനി ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ, ഇറാന്‍, അള്‍ജീരിയ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഐപികളിലൂടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇതിനു പ്രതികാരമെന്നോളം സൗദി അറേബ്യയിലെയും യുഎഇയിലെയും സ്‌റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സൈറ്റുകള്‍ക്കും ബാങ്ക് സൈറ്റുകള്‍ക്കും നേരെ വ്യാപകമായി ഹാക്കിങ് ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നു. pravasi

ഇന്റെര്‍നെറ്റിലെ കച്ചവടക്കാര്‍ !!


çËØíÌáAí, ¿bßxV, ÜßCíÁí §X, ·â·ßZ ÉïØí Äá¿BßÏ çØÞ×cW æÈxí ÕVAß¹í æÕÌíææØxáµZ ©ÉçÏÞ·æM¿áJß ©WÉKBZ ÎÞVAxí 溇áK çØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞçȼV ç¼ÞÜß çµø{JßÜᢠɂÉß¿ß‚áÄá¿BßAÝßEá. ¥çÎøßA çÉÞÜáU øÞ¼cB{ßW §Jø¢ ÎÞVAxß¹í ÖµíÄÎÞæÃCßÜᢠ§LcX µOÈßµZ ¨Ï¿áJµÞÜJÞÃí §Äßæa ØÞÇcĵZ ÎÈØßÜÞAßJá¿BßÏÄí.

Îᶢ ÎßÈáAÞæÈÞøÞZ
²øá µOÈßAí ¥æÜïCßæÜÞøá dÌÞXÁßÈí çØÞ×cW ææØxáµ{ßW ÈæÜïÞøá dÉÄߺí»ÞÏÏáIÞAß æAÞ¿áAáµæÏKÄÞÃí çØÞ×c W ÎàÁßÏ ÎÞçȼøáæ¿ dÉÇÞÈç¼ÞÜß. ®KÞW §LcÏßW ÈßÜÕßW ÍâøßÉf¢ µOÈßµ{ßÜᢠçØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞçȼV ®K ÄØíÄß µÏßÜï. ɵø¢ ÉáùæÎÈßKá Áß¼ßxW ÎÞVAxß¹í È¿JáK µOÈß µæ{ÏÞÃí ¦dÖÏßAÞùáUÄí. ÈÞÜá æºùáMAÞV çºVKá øâÉൠøß‚ æµÞ‚ßÏßæÜ 'çØÞZGí ÎÞ¢ç·Þ d¿à ®K µOÈß ÈßÜÕßW çµø{JßæÜ ¨ çζÜÏßæÜ ÖµíÄÎÞÏ ØÞKßÇcÎÞÃí. 濵íçÈÞÉÞV Aí çµdwàµø߂ᢠçØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞVAxß¹í ÎÞçȼVÎÞV (ØíæÉ×cÜßØíxáµZ) ؼàÕÎÞÃí.

³çøÞ µOÈßµ{áæ¿Ïᢠ©WÉKBæ{ÏᢠçØÕÈBæ{ÏáæÎÜïÞ¢ ÉøߺÏæM¿áJáµÏÞÃçÜïÞ ¿ßÕß_ÉdÄ ÉøØcB{áæ¿ øàÄß. ¥JøJßW çÈøßGá ÉøØc¢  ÈWµÞæÄ çØÞ×cW ææØxáµ{ßW ÕßÕßÇ µOÈßµ{áæ¿ ÕßÕøB{ᢠçØÕÈB{áοBßÏ ædÉÞææË W ÄÏÞùÞAß µãÄcÎÞÏß dɺøßMßAáµÏÞÃí çØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞçȼV 溇áµ. ©ÆÞÙøÃJßÈá çËØíÌáAßÜÞæÃCßW ²øá µOÈßAÞÏß dÉçÄcµ çɼí ÄÏÞùÞAÞÈÞµá¢. ¥ÄßW µOÈß Ïáæ¿ çØÕÈBZ, ©WÉKBZ, Îxá ØÕßçÖ×ĵZ Äá¿BßÏ ÕßÕøBæ{ÜïÞ¢ ÈWµá¢. ¥çÄÞæ¿ÞM¢ ÎrøB{ᢠµcÞ¢ÉÏßÈáµ{ᢠØVçÕµ{ᢠآ¸¿ßMßAÞ¢. §JøJßW ÈÞGßæÜÞøá ææËÕí ØíxÞV ÄGᵿ Äá¿Bß ¥ÄßæÈÞøá ædÉÞææËÜáIÞAßÏÞW çÜÞµ æJÕßæ¿Ïᢠ§aVæÈxí ©ÉçÏÞ·ßAáK ÎÜÏÞ{ßAí Ø¢ÍÕæJ Mxß ¥ùßÏÞÈÞµáæÎKá ºáøáA¢.

æµÞIᢠæµÞ¿áJá¢
©ÉçÍÞµíÄÞAZAá µãÄcÎÞÏß ¦ÖÏÕßÈßÎÏ¢ È¿JÞ¢ ®KÄÞ Ãí ¨ ÎÞVAxßBßæa ÕÜßÏ·áâ. µOÈßÏáæ¿ ¥æÜïCßW dÌÞXÁßæa çɼí ØwVÖßAáKÕVAí ¥Õßæ¿ ©WÉKBæ{Aá ùß‚áU Ø¢ÖÏB{ᢠ¥ÍßdÉÞÏB{ᢠÕßÎVÖÈB{áæÎÜïÞ¢ ¥ùßÏß AÞ¢. ¥ÄßçzW çØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞçȼV ÎùáÉ¿ß ÈWµá¢. µOÈßæÏAáùß‚á µãÄcÎÞÏ ÇÞøÃÏáUÏÞ{ÞÏßøßAᢠ¨ ç¼ÞÜßAáIÞÕáµ. ¯Äí çÉÞØíxßÈÞÃí ¯xÕáÎÇßµ¢ dÉÄßµøâ ÜÍß‚Äí, ÕßÎVÖÈ¢ ÜÍß‚Äí ®æKÜïÞ¢ ÉøßçÖÞÇß‚í ¥ÄßÈÈáØ øß‚í §çgÙ¢ µOÈßAí µãÄcÎÞÏ ËàÁíÌÞAí ÈWµá¢. §ÄáÕÝß µOÈßÏáæ¿ æÄxáµZ Äßøß‚ùßEá ÄßøáJÞÈᢠØÞÇßAá¢. ²øá ©WÉK¢ §×í¿æMGÞW çËØíÌáAßÜÞæÃCßW ¦ ÕßÕø¢ æ×Ï V 溇ޢ, ¿bßxùßW ùà¿bàxí 溇ޢ. §BæÈ ©WÉKæJMxß Îßµ‚ øàÄßÏßW ÎÞVAxß¹í È¿JßÏÞW æ×ÏV æºÏíÄᢠùà¿bàxí æºÏíÄá æÎÞæA ÎßÈßxáµZæµÞIí çÜÞµ¢ ÎáÝáÕX ¦ ©WÉKæJ ¥ùßÏá¢. æÕÞÁÞçËÞÃßæa ØâØâ µcÞ¢ÉÏßæa Õ߼Ϣ ÄæK §ÄßÈá Îßµ‚ ©ÆÞÙøâ.

µÝßE ÕV×¢ È¿K  ØVçÕ dɵÞø¢ §LcÏßæÜ 83% µOÈßµ{ᢠçØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞVAxß¹í µÞøcfÎÎÞAÞæÄ øfæM¿ÞÈÞ ÕßæÜïKí ¥¢·àµøß‚ßGáIí. §Jø¢ ÎÞVAxß¹í ÕÝß 2010W 52% µOÈßµZAᢠÉáÄßÏ µØíxçÎÝíØßæÈ ÜÍß‚á. 2011W ¥Äí 61% ¦Ïß ©ÏVKá. 49% §LcX µOÈßµ{ᢠÎÞVAxß¹í ̼xßæa 20%  çØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞVAxßBßÈá æºÜÕÝßAáKáæÕK ÈÜï ÕÞV JÏᢠØVçÕÏßÜáIí. çØÞ×cW ÎàÁßÏ ©ÉçÏÞ·ßAáKÕøßW È¿JßÏ ²øá ØVçÕÏßW µÝßE ÕV×¢ 92% çÉøᢠçËØíÌáAí ÕÝß ©WÉKBæ{Mxß ¥ùßEÞÃí ©WÉKBZ ÕÞBÞæÈJßÏ æÄKá ÕcµíÄÎÞÏßGáIí. 84% çÉV ¿bßxùᢠ71% çÉV ÜßCíÁí §Kᢠ68% çÉV çÌïÞ·áµæ{Ïᢠ¦dÖÏß‚á. §dÄÏᢠçÉÞçø ©ùMßÈí?

ÉÞV¿í ææ¿¢ ØÞÇcÄÏá¢
ÕßçÆÖøÞ¼cB{ßW ÕcÞɵÎÞÏᢠçµø{JßW ¥BßBᢠÉÜøᢠÉÞV¿í ææ¿¢ ¦ÏᢠçØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞçȼøÞÏß dÉÕVJßAá KáIí. ®KÞW ²øá µOÈßÏáæ¿ çØÞ×cW ÎÞVAxß¹í ç¼ÞÜß ¯æx¿áJÞW ¥Äí µãÄcÎÞÏß ¦ µOÈß ÉùÏáK ØÎÏ¢Õæø çØÞ×cW ææØxáµ{ßW ؼàÕÎÞÏß ÉøßÉÞÜß‚á æµÞIáçÉÞµá ÕÞX ØÞÇßAáæÎKáùMáæICßW ÎÞdÄ¢ ¯æx¿áAáµ.
www.odesk.com, www.elance.com Äá¿BßÏ æÕÌíææØxáµ{ßW çØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞçȼV ®Kí ææ¿Mí æºÏíÄÞW ¥Jø¢ ç¼ÞÜßµZAí ¦ÕÖcAÞæø çÄ¿áK µOÈßµ{áæ¿ ÕßÕø¢ ÜÍß Aá¢. ¥Õøáæ¿ ÈßVçÆÖB{ᢠÎÞÈÆmB{ᢠµOÈßæÏAáùß‚áU ÕßÕøB{ᢠÕÞÏß‚á ÎÈTßÜÞAß ÎÞdÄ¢ ¯æx¿áAáµ. ¨ ç릆 ÏßW ÄGßMáµÞV ¯æùÏáUÄßÈÞW ØâfßçAIÄᢠ¥ÄcÞÕÖc¢. Éâ ¦ÕÖcæMGí ÉÞV¿í ææ¿¢ ç¼ÞÜß ÕÞ·íÆÞÈ¢ 溇áK æÕÌí ææØxáµZ çdÉÞrÞÙßMßçAI. ÈßB{áæ¿ ¥AìIí ÕßÕøBZ ¦ÕÖcæM¿áKáæICßW ØâfßAáµ; §ÄáÎÞÏß ÌtæMGí ÎáXÉøߺÏÎáUÕçøÞ¿í çËØíÌáAí ÕÝßçÏÞ ¿bßxV ÕÝßçÏÞ ©ÉçÆÖ¢ çºÞÆßAâ. www.mashable.com çÉÞÜáU æÕÌíææØ xáµ{ßW çØÞ×cW ÎàÁßÏ ÎÞVAxß¹í ®Kí çØV‚í æºÏíÄÞW ¥ÄáÎÞÏß ÌtæMG ¿âZØᢠÕßÆ·íÇøáæ¿ ÈßVçÆÖB{ᢠÕßçÆÖ B{ßÜáU µøßAáÜÕáæÎÜïÞ¢ ÎÈTßÜÞAÞÈÞµá¢.
(courtesy:manoramaonline.com)

Monday, 23 January 2012

Twitter Jobs !!

Earning from twitter is as simple as you say 'Tweet'. Help companies in promotion of their services over twitter. For every tweet of 140 characters they are ready to pay you $1USD to $2USD. Grab this opportunity &earn massive income every month. for more details click here

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web HostingDo not press #90 or #09 on mobile

Please take care IF SOME ONE ASKS YOU TO DIAL #09 or #90. Please Do Not Dial This When Asked. Please circulate URGENTLY. New Trick of Terrorists to Frame Innocent People!! If you receive a phone call on your Mobile from any person saying that they are checking your mobile line, and you have to press #90 or #09 or any other number.
End this call immediately without pressing any numbers. Team there is a fraud company using a device that once you press #90 or #09 they can access your SIM card and make calls at your expense. Forward this message to as many friends as u can, to stop it. This information has been confirmed by both Motorola and Nokia. There are over 3 million affected mobile phones.
You can check this news at CNN web site also.
http://www.chennai.bsnl.co.in/News/MobileDosNDonts.htm

ഓഹരി ഇടപാട് ആറുദിവസമാക്കുന്നു !!

കോട്ടയം: പ്രമുഖ ആഗോള വിപണികളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യയിലും ഓഹരി വ്യാപാരം ആഴ്ചയില്‍ ആറുദിവസമാക്കാന്‍ നീക്കം. ഇപ്പോള്‍ വിപണി അവധിയായ ശനിയാഴ്ചയും വ്യാപാരം നടത്താനാണ് ആലോചന.രണ്ടുദിവസത്തെ അവധിക്കുശേഷം തിങ്കളാഴ്ച വ്യാപാരം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ വന്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടായി നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് വന്‍നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ആറുദിന വ്യാപാരം സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്‍ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (സെബി) കണക്കുകൂട്ടല്‍.
ശനിയാഴ്ച വ്യാപാരം തുടങ്ങിയാലും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ സമയമേ ഇടപാടുകളുണ്ടാകൂ എന്നാണു സൂചന.
നിലവില്‍ മിക്ക ഓഹരി വിപണികളിലും ആറു ദിവസം കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നാസ്ദാക്കില്‍(അമേരിക്കന്‍ വിപണി) ഇടപാട് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ വിപണി ഇടപാട് അവസാനിപ്പിച്ചതിനുശേഷമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ക്ളോസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വിപണി തിങ്കളാഴ്ച വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ആഗോള വിപണിയുമായി രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേള വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

ഈ ഇടവേള കുറക്കുന്നതിന് ശനിയാഴ്ച വ്യാപാരം തുടങ്ങണമെന്ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്ന് ശക്തമായ ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.ഈമാസം ഏഴിന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍  നടത്തിയ വ്യാപാരം നിക്ഷേപകരില്‍ നല്ല പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.ദശലക്ഷങ്ങളുടെ അധിക വരുമാനമാണ് നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഏജന്‍സികള്‍ക്കും ഇതുവഴി ലഭിച്ചത്.
ആറുദിന വ്യാപാരം ഓഹരി രംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ നേട്ടമാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നികുതി ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവിനും നേട്ടമുണ്ടാകും.രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം ഏതാണ്ട് 20000 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഓഹരി ഇടപാട്  നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. ഇതില്‍നിന്ന് ഉദ്ദേശം 10 കോടിയോളം രൂപയാണ് നികുതി ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാറിന് ലഭിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച കൂടി വ്യാപാരം തുടങ്ങിയാല്‍ വര്‍ഷം 50 ഇടപാടുദിനങ്ങളാണ് അധികമായി  ഉണ്ടാകുക. അതായത് നികുതി ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാറിന് ഏതാണ്ട് 500 കോടിയോളം രൂപയുടെ നേട്ടം.
എന്നാല്‍,ഓഹരി ഇടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും വിശകലന വിദഗ്ധരും സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തെ ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്.സമ്മര്‍ദത്തിന്‍െറ ഒരു ദിവസം കൂടി അധികമായി സൃഷ്ടിക്കാനേ ഇത് ഉപകരിക്കൂ എന്നാണ് അവരുടെ വാദം.ശനിയാഴ്ച വ്യാപാരം തുടങ്ങിയാലും പ്രതിമാസ വേതനത്തില്‍ വര്‍ധന വരുത്താന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തയാറായേക്കില്ളെന്നതാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കയുടെ പ്രധാന കാരണം.ഇപ്പോള്‍ ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി  ദിവസമാണെങ്കിലും ഉല്‍പ്പന്ന വിപണിയില്‍ മാത്രമേ ഇടപാടുള്ളൂ എന്നതിനാല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വലിയ സമ്മര്‍ദങ്ങളില്ല.
ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ പരീക്ഷണ ഇടപാട് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിന്‍െറ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് അധികൃതര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, വൈകാതെ ഇടപാടുകള്‍ ആറ് ദിവസമാക്കുന്നതിനാണ് പരീക്ഷണം എന്നാണ് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ പറയുന്നത്.

Tuesday, 17 January 2012

Dolphins and Whales Engage in Rare Interspecies Play (Video)

courtesy; www.treehugger.com

Earn while u are free ! free registration !!

Hi there!  I'm making Some of extra money with a site called SnapDollars.  They pay me to read email advertisements, complete offers and surveys, to try free stuff, play games, shop online and more! Earn unlimited extra cash and request a payout at any time.  Sign-up now and I'll earn referral money too...and so can you!  What are you waiting for? for more details click here or below banner

Forex trading training !!

Learn forex trading and earn from it. trade yourself. personal training available. contact: 09961238262 & http://www.profexonline.in/


                                          ADPOSTING

EARN RS.10000 TO ABOVE PER MONTH. WORKING JUST 1-2 HRS/DAY.
* ONLINE TYPING JOB, ONLINE BUSINESS OPPORTUNITY, SET YOUR OWN WORKING HOURS.
* FORM FILLING JOB, WORK AT HOME OPPORTUNITY, ONLINE INCOME OPPORTUNITY.
* NO TARGET - NO SELLING - NO MARKETING - NO MLM - NO TIME LIMIT.
* NO PREVIOUS EXPERIENCE IS REQUIRED. 100% GUARANTEED PAYMENT.
* 24 - HOUR CUSTOMER SUPPORT. FULL TRAINING PROVIDED, ANYONE CAN APPLY.
* OUR COMPANY REGISTER GOVT. OF INDIA - F S MARCOM PRIVATE LIMITED.
* OUR REGISTRATION NUMBER - U51909WB2011PTC167943
* AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY.
* MEMBER ID NUMBER :- 811182
* MOBILE NO :- +917501521819, +919378121941, +913416452779

* FOR MORE DETAIL PLEASE VISIT OUR WEBSITE :- http://www.fsmgroup.in/ »N:B:   The above said site is your information only; anybody want to join read the faq and terms and conditions. blogger motto is like this information given easily by this blog to you.


Adposting Daily indian jobs !

Daily Indian Jobs is located in Maharashtra. Daily Indian Jobs is registered company which has the rights to out sources the work to individual throughout India. In this modern world today people are more interested in searching information on internet rather than referring any newspaper. So there are lots of companies which are interested in promoting their advertisement through the internet medium. The best way for promoting the business in internet is posting ads in free classifieds and search engine optimization. Daily Indian Jobs is well experienced in this field. We have lots of company whom we had tied up and we are looking for many more companies in future.

What is the main work of daily Indian Jobs?

Daily Indian Jobs is well versed in online classified posting and search engine optimization. (S.E.O) for more details click here
Monday, 16 January 2012

Job Position Open.. Are You Interested?

Let me ask you a simple question...
Could you use some extra money?
You could! Great!
And if I could show you how to earn an extra
$250.00 or more per day, and all you'd need
to spend is a couple of hours a day at your
home computer...
Would that intrigue you?
Then read on...
Very few people know what I am going to
share with you now, and those that do are
making a nice living online.
In fact, I've earned over $25,000 since I
discovered this unique opportunity.
And no, it's not like anything else you've
seen before.
I'm going to show you numerous companies
that will pay you good money to post ads
online for them.
* You don't need any experience
* You don't need any special skills
* You don't need a marketing degree
All you need is a computer and internet access.
Let's face it, if these companies did all the work
themselves, it would take forever! That's where
you come in. Companies worldwide are bending
over backwards to find people to post ads for
them, and they'll pay you nicely in return.
Here's how it works...
* You type the ads
* You submit the ads
* You choose your own hours
* You do as many as you want, no restrictions
You'll be provided with a list of over 100,000
companies you can work with starting today.
It's as easy as 1-2-3...

* Choose the companies you would like to work
with. (1000s to choose from)
* Login to your ad account.
* Enter your ads into the forms and hit submit.
* Sit back and wait for your checks to come in.
If you need extra cash, act now... Go straight to..Kerala website/blog site junction; !!

വിദേശ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഓഹരിവിപണിയില്‍ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാന്‍ അനുമതി !!

ന്യൂദല്‍ഹി: വിദേശ പൗരന്മാര്‍ക്കും ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടുകള്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേരിട്ട് നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍.ബി.ഐ) അനുമതി നല്‍കി.   കടുത്ത നിബന്ധനകളോടെയാണ് നിക്ഷേപത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങി.
ജനുവരി ഒന്നിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. ഓഹരിവിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ അഞ്ചു ശതമാനംവരെ ഓഹരികള്‍ മാത്രമേ വിദേശപൗരന്മാര്‍ക്ക് വാങ്ങാവൂ. 
ധനകാര്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള കര്‍മസമിതി നിര്‍ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുകയും വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ സംഘങ്ങളോ ആയിരിക്കണം നിക്ഷേപകര്‍.
സെബിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്ററികള്‍ വഴി മാത്രമാവും ഇടപാടുകള്‍ അനുവദിക്കുക. ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളും, പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വില്‍ക്കുന്ന ഓഹരികളും വാങ്ങാം. അവകാശ ഓഹരികള്‍, ബോണസ് ഓഹരികള്‍ എന്നിവയും ഇവര്‍ക്ക് ലഭിക്കും.
വിദേശ നിക്ഷേപകന്‍െറ പ്രതിനിധിയുടെ നിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്ററികളാവും ഓഹരികള്‍ വാങ്ങുക.
 നിര്‍ദേശം ലഭിച്ച് അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം ഇടപാട് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. അല്ളെങ്കില്‍ ഇതിനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പണം വിദേശ നിക്ഷേപകന്‍െറ വിദേശരാജ്യത്തുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ നിക്ഷേപിക്കും. രാജ്യത്തെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണിയുടെ നിയന്ത്രണ ചുമതലയുള്ള ഇന്‍റര്‍നാഷനല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കമീഷനില്‍ (ഐ.ഒ.എസ്.സി.ഒ) അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള നിക്ഷേപകര്‍ക്കേ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നിലവില്‍ 100ഓളം രാജ്യങ്ങള്‍ സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയില്‍ വരും.
(courtesy:madhyamam.com)

Sunday, 15 January 2012

ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും അക്ഷരങ്ങള്‍ മാത്രം സേവ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ( ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി വര്‍ക്കിനു )

നമ്മള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഡാറ്റ എന്‍ട്രി വര്‍ക്കെന്ന്‍, പക്ഷേ അത് എന്താണെന്ന്‍ നമ്മളില്‍ പലര്‍ക്കും അറിയില്ല,ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മളെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ഡാറ്റ അവര്‍ പറയുന്ന ഒരു ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് നമ്മള്‍ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന വര്‍ക്കാണത്  എന്നു വേണമെങ്കില്‍ പറയാം
സാധാരണ പത്രങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ഡാറ്റ എന്‍ട്രി വര്‍ക്ക്  എന്ന പരസ്യം പുസ്തകങ്ങളുടേതാണു കൂടുതലും,അവര്‍ നമുക്കു 200-225 പേപ്പര്‍ സ്കാന്‍ ചെയ്തത് സി ഡി യില്‍ ഇമേജ് ആക്കി തരും,നമ്മളതു വേഡ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ (.doc) ആക്കി 15 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം,
മിക്കവരും ആ പേപ്പറുകള്‍ നോക്കിയിരുന്നു മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് വേഡിലേക്ക് പകര്‍ത്തുകയാണു ചെയ്യാറു, എന്നാല്‍ ഇനി ഞാന്‍ ഇവിടെ പറയാന്‍ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ചിത്രത്തിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ മാത്രമായി നിങ്ങള്‍ക്കു കോപ്പി ചെയ്തു നല്‍കുന്നു, അതായത് നിങ്ങള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നര്‍ഥംഅക്ഷരങ്ങള്‍ ഒരു ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറുകളാണു OCR സോഫ്റ്റ് വെയര്. for more details click here

Saturday, 14 January 2012

Turn $10 into a Fortune !

Easiest and best way to make money online.
Earn 2%+ per day -- 60%+ per month.
No sponsoring requirements.
Earn 10% referral bonuses on your first level and 5% on your second.
Daily compounding to increase your earnings.
Daily withdrawals to get your money out.
Revolutionary breakthrough makes JSS-Tripler indefinitely sustainable!Yes - JBP (just been paid) is one of the few programs where you can earn a lot of money - without sponsoring a single person into the business. But you can earn even more if you do introduce people to this wonderful opportunity. Here, we provide you with the tools and the skills to market your JBP. Even if you come to us with minimal online marketing skills - if you are willing to make an effort - we'll train you.for more details click here and join by free sign up ! or click the below banner !


banner

Thursday, 12 January 2012

SEND FREE SMS DAILY, FREE SIGN UP ! EARN RECEIVING BY MAIL !!

Send SMS All over india by free of cost. Play any movie quiz and get credit 150 Rs. recharge daily. Also ucan find while getting any missed call from india. where was doing this call finder register and send 100's above sms daily for you. also u can receive mail by your inbox of this site ; after your successful registration. free sign up ! your credit redeem to your mobile credit, easy  daily open account and check any mail came to your inbox  just open and close ; credit u'r account each mail by 0.25ps. also u can earn money by referring your friends, for join click here

Tuesday, 10 January 2012

Watch T V Online !!Watch TV - Online Internet televisionAccess to
4000 Live TV stations
from your computer.

Not required of a TV hardware. 100% legal - no monthly payment needed.Watch television shows online from home. All you need is
our Internet television software
,

your PC, and Internet connection.Live television news is used primarily for major stories and local news. The foreign bureaus have been
cut back for some time now, and the major news networks are relying mostly on 'stringers' for their foreign coverage.
Internet TV news is not a money making product for television and is not expected to
improve any time soon. Money trumps news, especially in todays competitive and down market due to the economy.

No reason to buy regular TV for thousands of dollars if you can install television
on home computer? Online TV is the next big leap in Internet technology.
Simply thing, Online television offers a customer a way
to playback their favorite programs and movies without pressing
on the TV front panel.

One of the most convenient things about online ip TV is that since you are watching it on your
computer when a advertising comes around instead of having to sit through it you can just surf the web, which gets rid of the pain of commercials.Affiliate Program ”Get Money from your Website”

Sunday, 8 January 2012

Real Writing Jobs for you !!

Dear All,
We are looking for some people that are interested in working from their home on a part or full-time basis. If you want to earn $50, $100 or even up to $200 a day, and you don't mind writing some short opinions up, this is the perfect opportunity for you! "We work with hundreds of companies such as 20th Century Fox, Paramount Entertainment, Ford Motor Company, Google and more!" We recruit people to fill 1000s of jobs for companies like this every year. Many of these jobs are simple online writing tasks, such as blogging about a movie that you recently saw, commenting on what your opinion is of a certain kind of car, proof reading simple documents and more!

To get more details please click here

These companies are fighting for exposure on the internet and know the more people blogging about them, means the more exposure they are going to get, and ultimately the more money they are going to make. There has been an explosion in the need for online writers, regardless of skill. These companies are more interested in your honest genuine opinions when you're writing blog entries about their company... not if you are a very talented writer.

If you're looking for work, or just want to make some part time
money on the side, please come check out the jobs we have available.

We are currently accepting new members. Sign Up Below.

http://www.realwritingjob.com

Sincerely,
Director of HR, Real writing job.com

N:B; The blogger motto is available work like this in india/ all over the states introducing to you ; Because, peoples who do not known like this jobs, that jobs are introudcing for public only. Because, blogger have no responsibilitly of above said site.you can read the faq terms & conditions and if u accept this u can join ! [ Mostly i am here introducing free sign up sites, so u cannot loss any penny. ]

Saturday, 7 January 2012

Earn Money by doing Data entry jobs at home. !!!

 Part time - Full time

Data Entry Job is best suited for those who wants to earn extra income by working from home. This can be done in part time or full time. One should require good typing skills, speed and MS Office skills. You should have your own agenda like problem solving skills and determination to complete the project within the given time and with adequate accuracy. In every project that you take, accuracy is at most importance. As your hard work with accuracy will fetch you your earnings that you deserve. All that you require is just a computer. 

If you are well versed in all the above mentioned points then without great difficulty or effort you can earn good income per month. for more information needed about this work click here !

Your 1:1 Traffic Exchange

I love hits banner


Thursday, 5 January 2012

Make money without doing any thing !!

Greetings,

I have found this great site, FREE to join. You can Make Money without doing anything !! Sounds to good to be true...Look For Yourself: Check out my site:  

http://www.donothingdownlineclub.com/

Also join by free the below banner link click and join 


സൌത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കില്‍ മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം !!

æµÞ‚ß: ØìJí §LcX ÌÞCßa æÎÞèÌW ÌÞCß¹í Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ÈßÜÕßWÕKá. Îxá ÌÞCáµ{ßæÜ ¥AìIßçÜAí ¯Äá ØÎÏJᢠæÎÞèÌW çËÞY ÕÝß Éâ ¥ÏÏíAÞX ®Øí°Ìß ®¢ ê çÉ ®K çÉøßÜáU Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ØÙÞÏßAá¢. ¿ßAxí ÌáAß¹í, æÎÞèÌW ç¿ÞÉí ¥Éí Äá¿BßÏÕÏíAᢠ¨ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ dÉçÏÞ¼ÈæM¿áJÞ¢.

ùßØVÕí ÌÞCßæa §XØíxßxcâGí çËÞV ÁÕÜÉíæÎaí ¦XÁí ùßØV‚í §X ÌÞCß¹í 濵íçÈÞ{¼ßÏáæ¿ ÁÏùµí¿V Ìß. ØÞ¢ÌÎâVJß ®Øí°Ìß ®¢ ê çÉ ©Æí¸Þ¿È¢ æºÏíÄá.

§XçËÞÉÞVµí  ºàËí ®µíØßµcâGàÕí ³ËßØV ¼ßç¼Þ ç¼ÞØËí ®Øí°Ìß ®¢ ê çÉ ÏâØV è·Áí dɵÞÖÈ¢ æºÏíÄá. ØìJí §LcX ÌÞCí ®µíØßµcâGàÕí ÁÏùµí¿V ¯dÌÙÞ¢ ÄøcX, ÁÉcâGß ¼ÈùW ÎÞçȼV Éß.æ¼. ç¼AÌí, ¥Øß. ¼ÈùW ÎÞçȼV ®. çØÞÃß, ÈÞ×ÈW çÉæÎaí  çµÞVÉçù×X ³Ëí §Lc ØàÈßÏV ÎÞçȼV fßÄß¼í ¥çùÞù ®KßÕV dÉØ¢·ß‚á.
kkadapadu: manoramaonline.

Tuesday, 3 January 2012

Rural ATM

നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇന്ന് എ‌ടി‌എം അത്ഭുതവസ്തു അല്ലെങ്കിലും വിദൂരദേശങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇന്നും ഇതൊരു കൌതുകക്കാഴ്‌ച തന്നെയാണന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. കേരളത്തില്‍ നഗര ഗ്രാമ വേര്‍തിരിവ് അത്ര പ്രകടമല്ലെങ്കിലും ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എ‌ടി‌എം പോയിട്ട് ബാങ്ക് ശാഖകള്‍ പോലും വിരളമാണന്നത് മറക്കരുത്. ബീഹാറിലെ 22 ശതമാനം (ഏകദേശം അഞ്ച് വിടുകളില്‍ ഒന്ന്) വീടുകള്‍ മാത്രമാണ് വൈദ്യൂതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൂടി ചേര്‍ത്ത് വായിക്കുക.വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍ അടക്കം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വിദൂരപ്രദേശങ്ങളില്‍ എ‌ടി‌എം സേവനം എര്‍പ്പെടുത്താത്തതിന്റെ മുഖ്യകാരണം അതിന്റെ വര്‍ധിച്ച പ്രാരംഭ മുതല്‍മുടക്കും പിന്നീടുള്ള പരിപാലനച്ചിലവുമാണ്, ഇതു കൂടാതെ ചെറുതല്ലാത്ത തുക അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും കരുതണം. ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന എ‌ടി‌എം ന് പ്രതിമാസം 20,000 രൂപയോളം വൈദ്യുതചാര്‍ജ് തന്നെയാകും, വില എകദേശം 10 ലക്ഷവും. മൊത്തത്തില്‍ കണക്കുക്കൂട്ടിയാല്‍ ലാഭ-നഷ്‌ടമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ 200 ഇടപാടെങ്കിലും ദിനം‌പ്രതി നടക്കണം. കേവലം 2000-3000 മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളില്‍ എല്ലാവരും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് എടുത്താല്‍ പോലും ഈ ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തെത്താനാകില്ല.

ഇങ്ങനെയുള്ള സന്നിഗ്ദ ഘട്ടത്തിലാണ് അനുയോജ്യ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ(Appropriate Technology) പ്രസക്തിയും സാന്നിദ്ധ്യവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്. എ‌ടി‌എം,മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ടവര്‍, അടിസ്ഥാന ടെലഫോണ്‍ എക്‍സേഞ്ചുകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണവും രീതിയും അതേപടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്, എളുപ്പവും അതാണല്ലോ!! .ഇതിനെ ടെക്നോളജി പകര്‍ത്തല്‍(Adopting Technology) എന്ന് പറയാം. ഒരു പക്ഷെ പ്രാദേശികമായ രീതി മുന്നില്‍ക്കണ്ട് ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്താന്‍ (Technological Adaptation) ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയെ മുന്നില്‍ക്കണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗ്രാംടെല്ലര്‍ പഠനാര്‍ഹമായ ഇടപെടലാണ്. ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ വോര്‍ട്ടക്‍സ് എന്ന സ്ഥാപനം മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി യുടെ സാങ്കേതിക സഹകരണത്തോടെയാണ് ഗ്രാംടെല്ലര്‍ രൂപസംവിധാന. for more read click here 


മൊബൈല്‍ വഴി പണം അയക്കാം ഇന്‍സ്റ്റന്റായി തന്നെ !!

നിലവിലുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ്/മൊബീല്‍ ബാങ്കിംഗിനെ പറ്റി അല്ല പരാമര്‍ശിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പുതുതായി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഐ‌എം‌പി‌എസ് (IMPSഇന്റര്‍ബാങ്ക് മൊബൈല്‍ പേയ്‌മെന്റ് സര്‍വീസ്) എന്ന പുതുനിര സേവനത്തെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഉള്ള മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗില്‍ വളരെ പരിമിതമായ സൌകര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ, എന്നാല്‍ IMPS സംവിധാനം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒട്ടേറെ സേവനങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ ആക്കികൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കുക മാത്രമല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പില്‍ വരുത്താന്‍ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ രാജ്യത്ത് പൊതുമേഖലാ/സഹകരണ/ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകള്‍ എല്ലാം കൂടി 35 കോടി വ്യക്തിഗത എസ് ബി അക്കൌണ്ട് മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദൂ‍രഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇന്നേ വരെ ഒരു ബാങ്ക് ശാഖപോലും എത്തിയിട്ടുമില്ല. അതേ സമയം ഇക്കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തിനിടെ 70 കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രാമ നഗര ഭേദമില്ലാതെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പുതിയ നീക്കത്തിലൂലൂടെ ഇതുവരെ ബാങ്കിംഗ് സേവനം എത്താത്ത അല്ലെങ്കില്‍ ബാങ്കിലേക്ക് പോകാന്‍ മടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സമൂഹത്തെ കൂടി ബാങ്കിംഗ് ശ്രംഖലയില്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഐ‌ എം പി എസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ആരംഭദശയില്‍ തന്നെ ജനപ്രീയമായ ഒട്ടേറെ സൌകര്യങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത് സമയത്തും എത് സ്ഥലത്ത് വച്ചും ഒരാളുടെ അക്കൌണ്ടില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പണം കൈമാറാം. പണം കൈമാറ്റം നടന്ന സന്ദേശം നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ രണ്ടാളുടേയും മൊബീലില്‍ സന്ദേശമായി എത്തും.

പ്രത്യേകതകള്‍

എത് ബാങ്കില്‍ നിന്നും എത് ബാങ്കിലേക്കും

24 മണിക്കൂറും ആഴ്ചയില്‍ എഴ് ദിവസവും ലഭ്യത

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പറോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി അറിയില്ല ലളിതമായ ഉപയോഗ ക്രമം തികച്ചും വിശ്വസിക്കാവുന്ന കുറ്റമറ്റ സാങ്കേതിക പിന്‍‌ബലം സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ ശേഷം ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡിന് പകരമായി കടയില്‍ പണമടവിന് ഉപയോഗിക്കാം

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ നാഷണല്‍ പേയ്‌മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇടനിലക്കാര്‍

ബാങ്ക് സേവനം ലഭിക്കാനായി നിലവില്‍ വിവിധ ശാഖകളില്‍ ഒന്നില്‍ പോകാം അല്ലെങ്കില്‍ എ ടി എം , ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എന്നാല്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പണം അയക്കണമെങ്കില്‍ പ്രസ്തുത ആളിന്റെ അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു പക്ഷെ വ്യക്തിഗതമായ ഒരു നിര്‍ണായക വിവരമാണ്. നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ പുറമേ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ മടിയുള്ളവരും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ നല്‍കിയാല്‍ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സങ്കീര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ ഖനനം ചെയ്‌തെടുക്കാന്‍ അതിവിദഗ്ദരും എറെയുള്ള നാട്ടില്‍ പൊല്ലാപ്പാകും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ല.

നിലവിലെ രീതി : മിക്ക ബാങ്കുകളും മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ് സേവനം നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരവരുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ബാങ്കില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്കുള്ള പണകൈമാറ്റം എന്‍‌ഇ‌എഫ്‌ടി (നാഷണല്‍ ഇലക്‍ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാന്‍സ്‌ഫര്‍ ) വഴിയാണ്. ഇതാകട്ടെ ഉടനടി കൈമാറ്റം ചെയ്യില്ല. വിവിധ ബാച്ചുകളിലായി പകല്‍ 9 നും 7നും മധ്യേ ആണ് വിനിമയം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പലബാങ്കുകളും പല നിരക്കില്‍ ചാര്‍ജും ഈടാക്കുന്നുണ്ട് . ആര്‍ക്കാണൊ പണം അയക്കുന്നത് അയാളുടെ അക്കൌണ്ട് നമ്പറും മറ്റ് വിശദാംശംങ്ങളും ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധാനത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും വേണം. എന്നാല്‍ പുതിയ സംവിധാനം ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പൊളിച്ചെഴുത്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

നിലവില്‍ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഉള്ള എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും IMPS സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഇതുവരെ 20 ബാങ്കുകള്‍ സംവിധാനത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളസ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള പാതയിലാണ്. 6 ബാങ്കുകള്‍ക്ക് സുസജ്ജമായ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുഴുവന്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പോകാവുന്നതാണ്. !!Monday, 2 January 2012

Paid survey free registration !!

Hai,

You've been referred to us by ............ to join our Global Test Market community!

Our members are worldwide consumers like you, who participate in online surveys to directly influence the creation and improvement of everyday products. As compensation for your time and valuable opinions, you'll earn cash rewards.

We look forward to welcoming you to our community!

Cheers,

The GlobalTestMarket TeamEmail Marketing $19/Month!


Online adposting jobs for indians (copy & paste adposting jobs)

Welcome. Nice to meet you through this website. This website is exclusively designed for Indians who wants to earn money through Home based internet jobs by posting Online ads in the Internet.


   You can work from home.
   No target.
   Basic Internet &Typing Knowledge is enough
   You can do at part time.
   You can be flexible during the work.
   Students, Housewife's who wants part time income can join.

What is the Actual Work?

The actual work is Posting our Ad content in various classified websites, Message boards, Web directories, forums etc. We will be providing you all the work details including Ad content and website addresses to post the Ad content. You have to Copy our Ad content and paste it according to the instructions.
Ad Posting is a big business in the Internet. Many large companies want to promote their website in the Internet. One of the best & easiest way to promote their website is by posting their advertisement in the online Classified websites. They need people to do this posting job. We collect advertisement from those companies and we distribute the jobs to the Ad Posters (Our Members).

Is it Easy to Post the Ad Content?

Yes. These are very simple Copy & Paste jobs. All details about Ad posting jobs are given in the member login area.

How much I can Earn for each Ad Posting?

You can earn Rs.2 for each ad you post. We have many Ad categories to post. Based on the category, the rate may increase.


Is this Work Available Worldwide?

No. This work is available only for Indians. In future, we will recruit peoples from all over the world. You just need basic internet browsing knowledge.


What is the Qualification to Do this Work?

No need Extra qualification. Just basic Internet Browsing knowledge is enough to do this job.

How much Time I need to Work in the Internet ?

There is no hard and fast rules regarding the work. It depends on the number of hours you work. You can work at your convenient timings. But it is good at least you work 2 hour daily to earn a decent income.

When will I get the Payment and what is the Mode of Payment?

You will be paid on or around 7th of every month for the previous month earnings. You will be paid only if your earnings is equal to or more than Rs.4000. If it is less than Rs.4000 for a particular month, then the amount will be added to the next month earnings. We pay you by Check.

How much I can Earn per Month ?
Here is the simple Earning Estimate Chart for a month . 
for more details click here Earn money by clicking e-mail ads !!

Work From Home.
Set Your Own Hours.
Work Directly Online.
Earn An Excellent Income.
Pick Topics To Write About.
View New Jobs Everyday.

No Experience Required to Join


Thousands of people online are discovering how doing simple
writing jobs from home can be so profitable. See how they’re
doing it by signing up now! This is an indian company maintained service by erode, their registered address availabe in this site below also;  

GLOBAL JOBS INFO,
No.18, Murugan Complex,
Agil Medu 6th Street, Siat Colony,
Erode, Tamil Nadu - 638001.

Mobile : 09790476381
E-mail :
info@bestclickjobs.com

Visit
http://www.bestclickjobs.com


N:B; The blogger motto is available work like this in india/ all over the states introducing to you ; Because, peoples who do not known like this jobs, that jobs are introudcing for public only. Because, blogger have no responsibilitly of above said site.you can read the faq terms & conditions and if u accept this u can join ! [ mostly i am here introducing free sign up sites, so u cannot loss any penny. ]

(Non affiliate)

I INVITING YOU TO EARN MORE THAN 120 RUPEES IN AN HOUR !!!

Hi Friends,

You can easily earn regular income
It’s really amazing! You get paid to view, read & choose correct answer to the questions.
You also receive more special gifts.
You get paid for inviting your friends too!
Create your free AdolfHitlerInc Account & refer your friends to earn rewards & special bonus.

Click on my below referral link to start
http://www.adolfhitlerinc.biz/Thanks and Regards,
FEROZE

Sunday, 1 January 2012

ഓഹരി വിപണിയിലെ വിജയ മന്ത്രങ്ങള്‍ !!

çÜÞµJßæÜ ¯xÕᢠÕÜßÏ ÉÃAÞæøˆÞ¢ ØOKøÞÏÄí ³Ùøß ÈßçfÉJßÜâæ¿ÏÞÃí. ®KÞW ¥ÕøÞøᢠµHᢠÉâGß ³ÙøßÏßW ÈßçfÉß‚Õøˆ. ³ÙøßÕßÉÃßæÏAáùß‚í ÖÞØídÄàÏÎÞÏß ÎÈTßÜÞAß ÈßçfÉ¢ È¿JßÏÞÃí ¥ÕV çµÞ¿àÖbøzÞøÞÏÄí. ¥dɵÞø¢ ³ÙøßÈßçfÉJßÜâæ¿ ÕOß‚ Õ߼Ϣ çÈ¿ÞX ØÙÞÏßAáK ²øá ÕÝßµÞGßÏÞÃí ³Ùøß ÕßÉÃßÏßæÜ Õß¼ÏÎdLBZ. ÕßÉÃßæÏAáùß‚í ÎáXÇÞøÃÏ߈ÞJÕVAᢠæ×ÏVÎÞVAxßæÜ ©ÏV‚ÄÞÝíºµæ{Aáùß‚í dÉպȢ È¿JÞX ØÙÞϵÎÞÏ ²çGæù ÕßÕøBZ ¨ ÉáØíĵJßÜâIí. ¯xÕᢠøصøÎÞÏᢠØá·ÎÎÞÏᢠÕÞÏß‚áÎÈTßÜÞAÞÕáK ÄøJßW µÅµ{ᢠ©ÉµÅµ{ᢠçºVJÞÃí ÉáØíĵJßæa ¥ÕÄøâ. ùßØíµá¢ çÉ¿ßÏᢠµâ¿ÞæÄ, ÎxÞøáæ¿Ïᢠ©ÉçÆÖÎ߈ÞæÄ ³ÙøßÏßW ÈßçfÉßAÞX ³çøÞ ÕÞÏÈAÞøæÈÏᢠ¨ ÉáØíĵ¢ ÄàV‚ÏÞÏÏᢠdÉÞÉíÄøÞAá¢. 
OHARI VIPANIYILE VIJAYA MANTHRANGAL   Price: Rs 130.00 for more details click here


വിജയിക്കാന്‍ 50 വ്യവസായങ്ങള്‍ !!

æºùßÏ ÎáÄW Îá¿AßW ØbLÎÞÏß ²øá ÕcÕØÞÏ¢ Äá¿BÃæÎKí ¦d·ÙßAáKÕøáæ¿ ®H¢ Õ{æøÏÇßµ¢ ÕVÇß‚ßGáIí. ¯Äá ÕcÕØÞÏ¢ Äá¿Bâ, ®BæÈ Äá¿Bâ, ®çMÞZ Äá¿Bâ ®KáU ÖCÏÞÃí ÉÜæøÏᢠ§ÄßWÈßKí ÉßLßøßMßAáKÄí. ¥ÕVAí ²øá ÕÝßµÞGßÏÞÏßøßAᢠÎçÈÞøÎ ÌáµíØí ÉáùJßùAáK Õß¼ÏßAÞX 50 ÕcÕØÞÏBZ. (çÈøæJ dÉØßiàµøß‚ ¥ÇßµÕøáÎÞÈJßÈí 50 Ø¢ø¢ÍBZ ®K ÉáØíĵJßWÈßKí Äßµ‚ᢠÕcÄcØíÄÎÞÏ ÕcÕØÞÏØ¢ø¢ÍB{ÞÃí ¨ ÉáØíĵJßW ¥ÕÄøßMßAáKÄí.) Õ{æø æºùßÏ ÎáÜÇÈ¢æµÞIí ¦ø¢ÍßAáK Ø¢ø¢Í¢ ÎáÄW ÄÞøÄçÎcÈ µâ¿áÄW ÎâÜÇÈÎÞÕÖcÎáU æºùáµß¿ ÕcÕØÞÏ ÏâÃßxáÕæø ¨ ÉáØíĵJßW ÉøߺÏæM¿Þ¢. ÉÞÝÞÏßçMÞµáK dɵãÄßÕßÍÕBZæµÞIí ÈßVÎßAÞÕáK ©ÄíÉKB{áæ¿ ÕßÉáÜÎÞÏ ÕßÕøBZ §ÄßÜáIí. ²M¢, ÉøàfÃÞVÅJßW Äá¿BÞX µÝßÏáK Ø¢ø¢ÍB{ᢠÉøߺÏæM¿áJáKá. ÕcÕØÞÏ¢ Äá¿BÞÈáU È¿É¿ßdµÎBZ, ¯µ¼Þܵ Ø¢ÕßÇÞÈ¢, èÜØXØí êù¼ßØíçd¿×X ÈßÏÎBZ,. ØVAÞV çdÉrÞÙÈBZ, ÕÞÏíɵZ, ¦ÈáµâÜcBZ Äá¿Bß ²øá ÕcÕØÞÏ Ø¢ø¢ÍµX ¥ÕÖc¢ ¥ùßEßøßçAI ÕßÕøBZ Õ{æø Ü{ßÄÎÞÏß ¥ÕÄøßMßAáKá. Price Rs. 100/- Buy now


Latest News