Saturday, 24 November 2012

Have trouble making money off your website?
Clicksor.com offers webmasters the opportunity to earn additional income by simply underlining a selection of clickable text or displaying targeted contextual advertising banners on their websites or blogs. We offer you:


  • Fast payments (every 15 days)
  • $50 payout (Check or Paypal)
  • Excellent client support (live support)
  • Multiple Ad Formats (more than 10)
  • Amazing referral program (10% commission)


Wednesday, 21 November 2012

പുതു വര്ഷം മുതല്‍ പുതിയ ചെക്കിനായി ബാങ്കുകള്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. !!


æµÞ‚ß D ùßØVÕí ÌÞCí ³Ëí §Lc (¦VÌß°)Ïáæ¿ 'æºAí d¿çC×X ØíxÞXÁÞVÁíØí 2010 (Øß¿ß®Øí 2010) ¥ÈáØøß‚á øâɵWÉÈ æºÏíÄ æºAí ÜàËáµZ §¿ÉÞ¿áµÞVAá ÜÍcÎÞAáKÄßÈáU È¿É¿ßµZ ÌÞCáµZ ªV¼ßÄÎÞAß. Øß¿ß®Øí ¥ÈáØãÄ æºAáµZAá ÎÞdÄÎÞÏßøßAᢠ¼ÈáÕøß ²Ká ÎáÄW ØÞÇáÄ ®KÄßÈÞÜÞÃßÄí.øÞ¼cæJ ¯xÕᢠÕÜßÏ ÌÞCÞÏ Øíçxxí ÌÞCí ³Ëí §Lc (®ØíÌß°) ÉáÄßÏ Äø¢ æºAí ÜàËáµZ ®ˆÞ ¥AìIí ©¿ÎµZAᢠØbçÎÇÏÞ ¥Ï‚áæµÞ¿áAáµÏÞÃí. ÁßØ¢ÌV 15Èá ÎáXÉá æºAí ÌáAí ÜÍßAÞJÕV...., ÌÞCáÎÞÏß ÌtæM¿ÃæÎKí ¥ùßÏß‚ßGáÎáIí. ÌÞCßW ÈWµßÏßGáU ÕßÜÞØJßW ÎÞx¢ ÕKßGáUÕV ¥AÞøc¢ ©¿X ÌtæMG ÖÞ~ÏßW ¥ùßÏßAÃæÎKᢠÈßVçÆÖßAáKá. ÉÝÏ Äø¢ æºAí ÜàËáµZ èµÕÖÎáU ¥AìIí ©¿ÎµZ ¥Õ Äßøßæµ ÈWµß Øß¿ß®Øí ¥ÈáØãÄ æºAáµZ èµMxÃæÎKí ÌÞCí ¥ùßÏß‚ßøáKá.ÉÝÏ Äø¢ æºAí ÜàËáµZ Äßøßæµ ÈWµß Øß¿ß®Øí ¥ÈáØãÄ æºAáµZ èµMxÃæÎKá ÌÞCí ³Ëí ÌçùÞÁ ÈßVçÆÖß‚ßGáIí. æËÁùW ÌÞCí µÝßE ¯dÉßW ÎáÄW ÄæK Øß¿ß®Øí ¥ÈáØãÄ æºAáµ{ÞÃá ÕßÄøâ 溇áKÄí. ÉáÄßÏ Äø¢ æºAí Ø¢Ìtß‚ ¥ùßÏßMí ®Øí®¢®Øí, §êæÎÏßW ÕÝß ÈWµáKÄßÈá ÉáùæÎ ÖÞ~µ{ßW ÉøØcæM¿áJáKáÎáIí. µÞJÜßµí ØßùßÏX ÌÞCᢠ¯dÉßW ÎáÄWÄæK Øß¿ß®Øí ¥ÈáØãÄ æºAáµ{ÞÃá ÕßÄøâ 溇áKÄí. ÉáÄßÏ Äø¢ æºAí Ø¢Ìtß‚ ¥ùßÏßMí ÖÞ~µ{ßW dÉÆVÖßMß‚ßGáIí. §êæÎÏßW ÕÝßÏᢠ¥ùßÏßMá ÈWµá¢. 

®ˆÞ §¿ÉÞ¿áµÞVAᢠÕcµíÄß·Ä ¥ùßÏßMí ¥ÏÏíAÞÈÞÃá ØìJí §LcX ÌÞCßæa ÄàøáÎÞÈ¢. ÇÈÜfíÎß ÌÞCí ®Øí®¢®Øí, §êæÎÏßW ÕÝßÏᢠÄÉÞÜßÜᢠ¥ùßÏßMá ÈWµá¢. æØXd¿W ÌÞCí ²ÞËí §Lc æºææKÏßW Øß¿ß®Øí æºAáµ{ßçÜAí ¯ÄÞIí ÎÞùßAÝßEá. ÁWÙßÏßW ÍÞ·ßµÎÞÏá¢. Îá¢ææÌÏßW §ÄßÈáU È¿É¿ßµZ ÉáçøÞ·ÎßAáµÏÞÃí. ÍÕÈ, ÕÞÙÈ ÕÞÏíɵ{áæ¿ÏᢠÎxᢠÄßøß‚¿ÕßÈÞÏß ¼ÈáÕøß ²Ká ÎáÄWAáU ¯æÄCßÜᢠÄàÏÄßÕ‚á ÎáXµâV ÈWµæMGßGáU æºAáµZ Øß¿ß®Øí 2010 ¥ÈáØãÄÎæˆCßW ¥ØÞÇáÕÞÏß µÃAÞAá¢.

(courtesy:manorama)

റേഷന്‍ വിതരണവിവരം ഇനി മൊബൈല്‍ ഫോണിലൂടെ !!

ആലപ്പുഴ: റേഷന്‍ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉപഭോക്താവിന് മൊബൈല്‍ ഫോണിലൂടെ ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പും തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ റേഷന്‍കടയുടമ വിതരണത്തിനായി അരിയും മറ്റും എടുത്തവിവരം അറിയാനും അതനുസരിച്ച് കൃത്യമായി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുമാകും.
വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഉപഭോക്താവ് സിവില്‍ സപ്ലൈസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നല്കി പേരു രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ മതി. സംസ്ഥാനത്ത് 18 മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഈ സംവിധാനം പൂര്‍ണ്ണമായി നടപ്പാവുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവിതരണം കൂടുതല്‍കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എന്‍.ഐ.സി.യുടെ സഹായത്തോടെ എഫ്.എം.പി.ഡി.എസ്(ഫുഡ് ഗ്രെയിന്‍സ് മൂവ്‌മെന്‍റ് ഫോര്‍ എഫക്ടീവ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ സിസ്റ്റം) നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് അനൂപ്‌ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. റേഷന്‍ കടയില്‍ അരി കിട്ടുന്നില്ല,വന്നിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരാതികള്‍ ഇതോടെ കുറയും. ഇതിനായി ഓരോ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറും സമയത്ത് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം.സബ്‌സിഡി തുക ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമാവണം. ബി.പി.എല്‍. കുടുംബം അരി വാങ്ങിയാല്‍ മാത്രമേ സബ്‌സിഡി ലഭ്യമാക്കുകയുള്ളൂ.ബാങ്കിലൂടെ സ്ബ്‌സിഡി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെതിരെ എതിര്‍പ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും ആ സംവിധാനം സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കും.മണ്ണെണ്ണ വിതരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പരിശോധന നടത്തിയത്.ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ മണ്ണെണ്ണ ക്വാട്ട നിശ്ചയിക്കാനും അര്‍ഹര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നല്കാനും കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
(courtesy; mathrubhumi.com)

Monday, 19 November 2012

Refer friend, relative, and earn credits !!

Earn Money from Home by Inviting Friends 100$ Weekly, by just invite 10 friends daily. click the below link and join free
How to Earn:
In this technology world, Every one has a computer and internet connected. You have heard from many of your friends that they are earning online and getting good money. So you have reached the right place. ReferralTask is advertising and traffic selling company which offering its members to get paid for referring 10 friends to site daily. and earn 1000$ per week. There is no limit of max earning, the more you refer the more you earn.You will get 1$ for every refer link visit / opening. when you share the link with your friends / family online. when they will open the link, our ads will be displayed or any website will be displayed and you will get payment for every link opening.
Per Referral Link Visit/Opening :  1$ per unique IP
Minimum Withdrawal Amount :   
30$ onlyHow to Promote referral link?
Promote your referral links on forums, blogs, comments, chat rooms, chats, facebook wall, facebook pages, groups, twitter, ptc sites, advertising websites to get link visits and earn money on every visit you sent through referral link
When I will get payout?The min balance for payout is 30$ and you will get through Alertpay, Liberty reserve, Paypal, Moneybooker, Perfect Money, Solid Trust Pay, Cheque, Western Union, bank transfer at end of every month.

How much I can earn?

You can earn without any limits, its on your efforts and hard working that how much you can give time to spread the voice,
Many of our top members are earning more then 100$ per day


Friday, 16 November 2012

ഓണ്‍ ലൈന്‍ ജോബ് വഴി അദ്ധ്വാനിക്കാതെയും പൈസ ഉണ്ടാക്കാം !!

നമ്മളില്‍ പലരുടേയും മനസ്സില്‍ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണിത്,വല്യ തുക ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് (ഒരു സുഹൃത്തിനു) ഇന്നു ഒരു ചെറിയ സംഘ്യ കിട്ടി,ഇതു ഒരു തൊഴിലായി ഒന്നും എടുക്കാന്‍ പറ്റില്ല,എന്നാല്‍ ചുമ്മാ കിട്ടുന്നത് കളയുകയും വേണ്ട..എന്റെ ഒരു സുഹ്ര്ത്തിനു കിട്ടിയത് 302 രൂപ ആണു ഇതിനായ് ഞാന്‍ ചെയ്തത് www.mginger.com എന്ന സൈറ്റില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തു എന്റെ മോബൈല്‍ നംബര്‍ അതില്‍ വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്നത് മാത്രമാണു,പിന്നീട് അവര്‍ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം 10 എസ് എം എസ് എന്ന രീതിയില്‍ നമുക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കും,അതു വായിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട,പക്ഷേ ആ 10 എസ് എം എസിനു 2 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും,നമ്മള്‍ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ക്ഷണിച്ചാല്‍ നമുക്ക് 2 രൂപയും അയാള്‍ മോബൈല്‍ നംബര്‍ വെരി ഫൈ ചെയ്താല്‍ അയാള്‍ക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി നമുക്കും കിട്ടും,അങ്ങിനെ ഒരു സുഹൃത്തിനു 302 രൂപ ഉള്ളപ്പോള്‍ ( അതാണു കാഷ് പിന്‍ വലിക്കാവുന്ന ചുരുങ്ങിയ തുക ) വിത്ത് ഡ്രാ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു, ചെക്കും വന്നു,അപ്പോ ചുമ്മാ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു ഇട്ടൊളു,ഇതു പോലെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു 300 രൂപ ഒക്കെ കിട്ടും,ചുമ്മാ കിട്ടുന്നതല്ലേ കളയണ്ട. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ എന്റെ റെഫറല്‍ ലിങ്ക് ഇതാണു :http://mGinger.com/

Thursday, 15 November 2012

Send free sms and earn free recharge credit !!

ഞാന്‍ ഇന്ന് നിങ്ങളോടു പറയാന്‍ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ 

മൊബൈല്‍ വഴി നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ റീചാര്‍ജ് 

ചെയ്യനുള്ള കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴി ആണ്.

നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഫ്രീ ആയി റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാനും ഫ്രീ 

ആയീ എസ് എം എസ് കള്‍ അയക്കാനും
 
നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഫ്രീ ആയി റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാനും ഫ്രീ ആയീ എസ് എം എസ് കള്‍ അയക്കാനും ultoo.com ല്‍ ജോയിന്‍ചെയ്യുക. ഇത് വിശ്വസിക്കവുന്ന സൈറ്റ് ആണ് ഇതില്‍ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ അയക്കുന്ന ഓരോ എസ് എം എസിനും നിങ്ങള്‍ക്ക് കാശ് കിട്ടും താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയുക ഇത് 100 % വിശ്വസനീയമായ സൈറ്റ് ആണ് .അപ്പോ എല്ലാവരും ജോയിന്‍ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോളു…

എടിഎമ്മിന്റെ അഞ്ചു ഉപയോഗങ്ങള്‍ ?

എടിഎമ്മിലൂടെ  പണമെടുക്കുക മാത്രമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ഒട്ടനവധി  സേവനങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള ഈ ശേഷി ഈ യന്ത്രങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. നിക്ഷേപം: ചെറിയ തുക  ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ബാങ്കില്‍ പോകാന്‍ സമയമില്ല.  ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട അടുത്ത എടിഎമ്മിലേക്ക് ചെല്ലൂ. ഫിക്‌സഡ്  ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലും എടിഎമ്മിലൂടെ സാധ്യമാണ്. തീര്‍ച്ചയായും സേവിങ്‌സ്  എക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്കുകളുടെ എടിഎമ്മില്‍ മാത്രമേ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകൂ.  എടിഎമ്മുകളിലൂടെ മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ടുകള്‍ വാങ്ങാനും വില്‍ക്കാനും സാധിക്കും.  ഇതിനായി ചെറിയ പേപ്പര്‍ വര്‍ക്കുകള്‍ ഉണ്ടെന്നു മാത്രം. എടിഎം ഉപയോഗിച്ച  ഒട്ടുമിക്ക ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളുടെയും പ്രീമിയം അടയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും.  നികുതി അടയ്ക്കാം: ചില ബാങ്കുകള്‍ എടിഎമ്മിലൂടെ ആദായനികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള  സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടാക്‌സ് അടച്ചതിന്റെ രസീറ്റും ഉടന്‍ തന്നെ  ലഭിക്കും.  ബില്ലുകള്‍ അടയ്ക്കാം: നീളമുള്ള വരിയില്‍ നിന്ന് ബില്ലടയ്ക്കുന്ന  കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എടിഎം ഉപയോഗിച്ച് ബില്ലടച്ചാല്‍ ചെറിയ സാമ്പത്തിക  നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.   മൊബൈല്‍ റീചാര്‍ജ്ജ്: സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ മൊബൈലിലെ ടോക് ടൈം തീര്‍ന്നോ?  വിഷമിക്കേണ്ട തൊട്ടടുത്ത എടിഎമ്മിലൊന്നു കയറിയാല്‍ മതി. ഏത് നമ്പറും  റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.   വിവരങ്ങള്‍: ലോണ്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍, മിനി സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്,  ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്കും സന്നദ്ധസംഘടനകള്‍ക്കും സംഭാവന നല്‍കല്‍, കോളജുകളിലെയും  സ്‌കൂളുകളിലെയും ഫീസ് അടയ്ക്കല്‍ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി സേവനങ്ങളും  എടിഎമ്മിലൂടെ നല്‍കുന്നുണ്ട്.
(courtesy;malayalam.oneindia)Tuesday, 13 November 2012

Income web - online parttime job !!

1. What is this?


This is the affiliate network site.

We have advertisers who pay you for attracting customers to their sites and buying their products. You will receive affiliate fee from each referred visitor and each completed sign-up or sale.2. What it works?

You place an advertisement (banner) on your site. When your visitor clicks the banner - you will get the commission (usually $0.03). When your visitor signs up as affiliate (or completes sale from our advertisers) - you will get even bigger commission ($3 - $10)!3. How do I make money?

You earn commissions by referring customers to our website, where they sign up and start and start promoting our site, or purchase our products.

You will earn percentage commission for every referral or purchase. 4. What do I need to become an affiliate?

Nothing! Except your desire to be an affiliate. 


You don't even need a website (although having your own website helps). You can promote our product via search engines, postings in Internet forums, or simply email to all your friends and people you know with your affiliate link to our product.


All you need to do is to place our banner on your webpage, or if you do not have a webpage - send a visitor to our site via a special link (called 'affiliate link'). You will get a commission from each visitor that you've sent to us (from each click). Even more - if your visitor signs up or buys anything from us, you will get much bigger commission - depending of the sale value!


5. How to start promoting your products?

Sign up as affiliate (again, this is free! You never pay anything), and see instructions on your Control Panel after you login

Generally, you should choose some banners and links, and place them onto your pages. When your visitor clicks on a banner, he will be redirected to our page. If this visitor signs up or buys something, you will be rewarded with a commission for this referral or sale. 6. How can I get more visitors?

You can use any "natural" way to attract visitors: place our banners on your pages, add it to your blog, twitter, forum, etc. 

You can send emails to your friends or users.


You can't: place our banners or links on sites that include incentives to click on ads. 
You may not use services that generate clicks or impressions such as paid-to-click, paid-to-surf, clickbank, autosurf and click-exchange programs. You may not place banner or affiliate code in iframe, frames, popups, and so on. You cannot display ads as the result of the action of any software application.
Also you absolutely cannot send unwanted (SPAM) emails. Your account can be removed on first notice of SPAM!


7. How will I receive the payment?

You can choose if you want to be paid by PayPal, as well as minimum payout value - you will be paid automatically on the monthly schedule. Checks, Western Union and international money transfer currently are available on request. Payments are issues in US dollars, and are paid once a month, always on 15th of the following month. 8. What is the affiliate link?

Affiliate link is a special URL where you should be sending the visitors. You will get the URL's for different banners in your affiliate panel.9. How do I set up an account?

Setting up an account is very easy and it's completely FREE. You don't have to pay for becoming an affiliate. All you need to sign up go to the Signup Formbelow and fill it out. You will immediately receive email with your password and other information. As our affiliate, you will have your own control panel where you can see detailed statistics of traffic and sales you referred, news and training materials, and choice of banners and text links. Then you only need to place an affiliate link, banner, text link or other link at your web site or place ads in pay-per-click search engines, so you can start sending customers to our web site. 


10. OK, what must I do NOW?

Only five simple steps:

1. Signup for free

2. Receive your password and other info by email
3. Log in to your own affiliate panel and choose from various banners, text links, reviews and other promotional materials
4. Place some of these banners/links onto the Home page of your website and as many pages as you want, to increase your sales
5. Receive commissions from every click and from every sale!

Friday, 9 November 2012

ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ധനികനാര്?


ലണ്ടന്‍: ആരാവും ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ധനികന്‍? ടാറ്റയോ ബിര്‍ളയോ അംബാനിയോ എന്നൊക്കെയാവും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം. എന്നാലിവരൊന്നുമല്ല. ഹൈദരാബാദിലെ അവസാന നൈസാം ഉസ്മാന്‍ അലി ഖാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ കോടീശ്വരനെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പത്രം ദ ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നാണയപ്പെരുപ്പവും കൂടി കണക്കാക്കിയാണ് ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ധനികരെ പത്രം കണ്ടെത്തിയത്. 1911 മുതല്‍ 1948 വരെ (ഇന്ത്യയില്‍ ലയിക്കും വരെ) ഹൈദരാബാദ് ഭരിച്ച ഉസ്മാന്‍ അലി ഖാന്‍ അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍ എന്നു പേരെടുത്തിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കണക്കില്‍ എക്കാലത്തെയും ലോക ധനികരില്‍ ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്. 23,600 കോടി ഡോളര്‍ ആസ്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതത്രേ. 1967ല്‍ എണ്‍പതാം വയസിലാണ് ഉസ്മാന്‍ അലി ഖാന്‍ അന്തരിച്ചത്. കഴിഞ്# ആയിരം വര്‍ഷത്തെ ലോകചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനേതെന്ന് തിരക്കിയാല്‍ ഉത്തരം ലഭിയ്ക്കുക ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നാണ്. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജാവ് മാലിയിലെ മന്‍സ മൂസ ഒന്നാമനാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍. മന്‍സയെന്നാല്‍ ചക്രവര്‍ത്തി. ഇന്നത്തെ കണക്കുവച്ച് ആസ്തി 400 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍. ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവരില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍ കാര്‍ലോസ് സ്ലിം ഈ ലിസ്റ്റില്‍ ഇരുപത്തിരണ്ടാമന്‍ മാത്രം. ആസ്തി 68 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍. മൂസയ്ക്ക് മുന്നില്‍ കാര്‍ലോസ് ഒന്നുമല്ലെന്ന് ചുരുക്കം. രാജ്യത്ത് സമൃദ്ധമായിരുന്ന ഉപ്പ്, സ്വര്‍ണം ഉത്പാദനം മുതലാക്കിയാണ് മൂസ ധനികരില്‍ മുന്നിലെത്തിയത്. സെലിബ്രിറ്റി നെറ്റ്വര്‍ത്ത് വെബ്‌സൈറ്റ് തയാറാക്കിയ ലിസ്റ്റില്‍ എക്കാലത്തെയും വലിയ 24 ധനികരുടെ പേരാണുള്ളത്. ഇവരില്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നു പേര്‍ മാത്രം. സ്ത്രീകളാരുമില്ല. 14 പേര്‍ അമേരിക്കക്കാരാണ്. യൂറോപ്യന്‍ ബാങ്കിങ് പാരമ്പര്യമുള്ള, ഇന്നും ധനികരുടെ നിരയിലുള്ള, റോത്ത്ഷീല്‍ഡ് കുടുംബമാണ് ലോക ലിസ്റ്റില്‍ രണ്ടാമത്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ബാങ്കിങ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ജര്‍മന്‍ ബാങ്കര്‍ മേയര്‍ ആംഷെല്‍ റോത്ത്ഷീല്‍ഡിന്റെ ഫിനാന്‍സ് ഹൗസിന് മൊത്തം ആസ്തി 350 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍. ലിസ്റ്റില്‍ മൂന്നാമതുള്ള ജോണ്‍ ഡി റോക്ക്‌ഫെല്ലര്‍ എക്കാലത്തെയും വലിയ അമേരിക്കന്‍ ധനികന്‍ (340 ബില്യണ്‍)കൂടിയാണ്. പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തില്‍ വിപ്ലവങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച റോക്ക്‌ഫെല്ലര്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഓയില്‍ കമ്പനി സ്ഥാപകന്‍. 1937ല്‍ അന്തരിച്ചു. കോടീശ്വര പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും ദരിദ്രന്‍ എണ്‍പത്തിരണ്ടുകാരന്‍ വാറെന്‍ ബുഫെറ്റാണ്. 64 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍. 2008ല്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കന്‍ ബിസിനസ് ടൈക്കൂണ്‍ ബുഫെറ്റ്. സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സ്വത്ത് നീക്കിവെച്ചതോടെയാണ് കോടീശ്വരപട്ടികയില്‍ താഴേക്ക് പോയത്. 2011ലെ ലോക ധനികരുടെ ലിസ്റ്റില്‍ മൂന്നാമനാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിജയിച്ച നിക്ഷേപകന്‍ എന്നുമുണ്ട് ബുഫെയ്ക്കു വിശേഷണം.

(courtesy:malayalam.oneindia.in) 


Wednesday, 7 November 2012

കറന്‍സിയില്‍ നിന്നും ഗാന്ധി പടിയിറങ്ങുന്നു !!!

ദില്ലി: നോട്ടിനെ  'ഗാന്ധിതല' എന്ന് ഇനി അധികകാലം വിളിയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. രാഷ്ട്രപിതാവായ  മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കറന്‍സി നോട്ടുകളില്‍ നിന്നു പടിയിറങ്ങാന്‍  പോകുന്നു.  മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പകരം ആരുടെയൊക്കെ ചിത്രമാണ് നോട്ടില്‍ കാണാന്‍  ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന രീതിയില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനങ്ങളില്‍  നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  1987ല്‍ 500 രൂപ നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഗാന്ധിജിയുടെ  ചിത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. അതുവരെ അശോകസ്തംഭമായിരുന്നു  നോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ചില ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ കറന്‍സിയിലും  ഇപ്പോള്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രമുണ്ട്.  വിവിധ തുറകളില്‍ വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച ആളുകളെ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാനാണ്  കേന്ദ്രബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഗാന്ധിജിയുടെ കുത്തക  അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിവാദങ്ങളുടെ തിരികൊളുത്തലാകുമോയെന്ന ആശങ്കയും  സജീവമാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളും മത, വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളും  ആവശ്യങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പോസ്റ്റല്‍ സ്റ്റാംപ്  ഇറക്കുന്നതുപോലെ നോട്ടും ഇറക്കേണ്ടി വരും.
ചെക്കിലെ ഒപ്പ് കറുത്ത മഷി കൊണ്ടാക്കണം
 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍  കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് ഒപ്പിടാത്ത ചെക്കുകള്‍ മടക്കുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്  ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ചെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്  പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണിത്.  സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഏകീകൃത സ്വഭാവം വരുന്നതിനും ചെക് ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍  സിസ്റ്റം(സിടിഎസ്) കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ടതാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിത്.  എന്താണ് സിടിഎസ്?  മറ്റൊരു ബാങ്കിന്റെ ചെക്ക് ആ ബാങ്കിലെത്തിക്കാതെ പാസ്സാക്കാനുള്ള  സംവിധാനമാണിത്. കലക്ഷനായി നല്‍കിയ ചെക്കിനു പകരം അതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്  ഇമേജാണ് പണം ലഭിക്കേണ്ട ബാങ്കിന് കൈമാറുന്നത്. യഥാര്‍ത്ഥ ചെക്കിലുള്ള  എല്ലാവിവരങ്ങളും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിലുണ്ടാകും. ഈ ഇമേജിന് കൂടുതല്‍  കൃത്യത വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കറുത്ത മഷി കൊണ്ടുള്ള ഒപ്പ് വേണമെന്ന്  നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ പോകുന്നത്.  സിടിഎസ് സംവിധാനത്തിനുവേണ്ടി പുതിയ ചെക്കുകളില്‍ നിരവധി മാറ്റങ്ങള്‍  വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പഴയ ചെക്കുകള്‍ കൈവശമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ബാങ്കില്‍  തിരിച്ചുനല്‍കി പുതിയ ചെക്കുകള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം.
(coutesy: malayalam.oneindia.in)

Latest News